Du Lịch Teambuilding Tại Vũng Tàu Cùng Công Ty New Toyo Pulppy

Du Lịch Teambuilding Tại Vũng Tàu Cùng Công Ty New Toyo Pulppy 

Team building là nâng cao kỹ năng, đào tạo và các nguồn lực khác mà mọi người cần, để mọi người có thể làm việc trong sự hòa hợp. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho tất cả nhân viên gặp gỡ và hiểu nhau hơn.

Với khẩu hiệu, "Together, we shine", điều này tượng trưng cho công việc của mọi người đều quan trọng như nhau. Ngoài ra, nếu muốn thành công, thái độ cũng quan trọng như khả năng. Tất cả công nhân viên của New Toyo Pulppy hãy ghi nhớ điều này nhé. kiss

(Team Building tại Vũng Tàu)

New Toyo Pulppy (Việt Nam) 

Thời Gian : 11/11/2017 

Địa Điểm: Vũng Tàu, Việt Nam 

Đối tượng: Các công nhân viên của New Toyo Pulppy 

Tin tức & Sự kiện