CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM).

Add:  Số 8, đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã, Thuân An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Tel: +0274 3743750  Fax: +0274 3743754

E-mail:  customerservice@pulppytissue.com