NEW TOYO PULPPY (VIETNAM) CO., LTD

ADD:  Số 8, đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã, Thuân An, Tỉnh Bình Dương

TEL: +0274 3743750  FAX: +0274 3743754

EMAIL:  customerservice@pulppytissue.com