Tuyển Dụng

THAM GIA NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM)

-Tìm công việc 

-Tuyển dụng trong trường học  

-Thưc tập  

NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM) CO., LTD 

Add: Số 8, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, P.Bình Hòa, TX, Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-274) 3743750     

Fax: (84-274) 3743754

E-mail: customerservice@pulppytissue.com