Chúc mừng ngày của ba từ New Toyo Pulppy Việt Nam!

Kính gửi ba:

Chúc ngày của ba vui vẻ và hạnh phúc.