Chúc mừng ngày cua mẹ từ New Toyo Pulppy Việt Nam

Kính gửi mẹ:

Chúc ngày của mẹ vui vẻ và hạnh phúc. 

New Toyo Pulppy (Việt Nam) 

Sản phẩm: Giấy lụa cuộn Pulppy Velvet(hương hoa thiên nhiên)/ Pulppy khăn giấy rút Polar Bear 

Địa Điểm: New Toyo Pulppy Việt Nam