Khăn Giấy Lụa Pulppy (Hương Quế)

  • Sku :   805804-80022
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 801689

Detail Information

Khăn Giấy Lụa Pulppy (Hương Quế)

Quy cách: 15 ± 2 gsm, 10 tờ x 3 lớp, 215mm x 200mm

100% bột giấy nguyên chất

Với mùi thơm của quế

Related Products