Chúc mừng ngày của ba từ New Toyo Pulppy Việt Nam!

Kính gửi ba:

Chúc ngày của ba vui vẻ và hạnh phúc. 

New Toyo Pulppy (Việt Nam) 

Sản phẩm: Khăn giấy rút Pulppy Polar Bear 

Địa Điểm: New Toyo Pulppy Việt Nam