Giấy Lụa Hộp Pulppy- Tết 2019

  • Sku :   805802-80134
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 802020

Detail Information

Giấy Lụa Hộp Pulppy Tết 2019 

Quy cách: 15 ± 2 gsm, 150 tờ x 2 lớp, 186mm x 200mm

100% bột giấy nguyên chất