Khăn Giấy Rút Pulppy Polar Bear

  • Sku :   805802-80131
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   89 35018 80233 4

Detail Information

Pulppy Khăn Giấy Rút Polar Bear

Specification: 15 ± 2 gsm, 180 tờ x 2 lớp , 200mm x 186mm

100% bột giấy nguyên chất 

Một thiết kế mới với 3 màu sắc nhẹ nhàng, ấm ấp