Giấy Lụa Cuộn Pulppy 2 Cuộn x 5

  • Sku :   805801-800101
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 801580

Detail Information

Giấy Lụa Cuộn Pulppy 2 Cuộn x 5

Quy cách: 18± 2 gsm, 2 cuộn x 2 lớp, 2790 tờ, 100mm x 100mm

100% bột giấy nguyên chất