Giấy Vệ Sinh JRT AnAn 1 Cuộn, 1 kg

  • Sku :   805801-80170
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   89 35018 80199 3

Detail Information

Giấy Vệ Sinh JRT AnAn 1 Cuộn, 1 kg

Quy cách: 16.5 ± 2 gsm, 1 cuộn x 2 lớp