GIẤY VỆ SINH RÚT ANAN 130 TỜ

  • Sku :   805801-80347
  • Producer :   New Toyo Pulppy VietNam
  • Barcode :   8935018802600

Detail Information

* Đặc điểm sản phẩm:

  • Sử dụng trong nhà vệ sinh
  • Thân thiện môi trường
  • No-Bloc (Giấy tan trong nước)

* Thông tin sản phẩm:

  •  Tên sản phẩm: Giấy vệ sinh rút AnAn 130 tờ
  •  Quy cách: 18± 2 gsm; 130 tờ x 2 lớp,  3 gói/dây
  •  Kích thước: 186 mm x 200 mm