Giấy Lụa Hộp May

  • Sku :   805802-80101
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 802068

Detail Information

Giấy Lụa Hộp May 

Quy cách: 13 ± 2 gsm, 2 lớp, 150 tờ, 186mm x 200mm

100% bột giấy nguyên chất