Giấy Lụa Hộp Pulppy Tết 2018

  • Sku :   805802-80127
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   89 35018 802020

Detail Information

Giấy Lụa Hộp Pulppy Tết 2018 

Quy cách: 15 ± 2 gsm, 100 tờ x 2 lớp, 210mm x 200mm

100% bột giấy nguyên chất