Giấy Lụa Hộp Pulppy Square

  • Sku :   805802-80041
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   5 89 35018 801301

Detail Information

Giấy Lụa Hộp Pulppy Square

Quy cách: 14.5 ± 2 gsm, 80 tờ x 2 lớp, 186mm x 200mm

100% bột giấy nguyên chất