Giấy Lụa Cuộn AnAn 12 Cuộn

  • Sku :   805801-80176
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 802044

Detail Information

Giấy Lụa Cuộn AnAn 12 Cuộn

Quy cách: 17 ± 2 gsm, 12 cuộn x 2 lớp, 2328 tờ, 108mm x 90mm

Thuận tiện trong việc di chuyển, dễ cất giữ