Giấy Lụa Cuộn Pulppy Supreme 9 cuộn

  • Sku :   805801-80100
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 801658

Thông tin chi tiết

Giấy Lụa Cuộn Pulppy Supreme 9 cuộn

Quy cách: 16 ± 2 gsm, 09 cuộn x 3 lớp, 3060 tờ, 100mm x 100mm

100% bột giấy nguyên chất