Giấy Vệ Sinh Cao Cấp Pulppy Deluxe 3 Lớp

  • Sku :   805801-80233
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 802174

Detail Information

Giấy Vệ Sinh Cao Cấp Pulppy Deluxe 3 Lớp 

Quy cách: 18 ± 2 gsm, 1 roll x 3 plies, 210 sheets, 100mm x 100mm 

Tan được trong nước

100% bột giấy nguyên chất