Giấy Vệ Sinh Cao Cấp Pulppy Supreme 4 Lớp

  • Sku :   805801-80232
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   89 35018 802167

Detail Information

Giấy Vệ Sinh Cao Cấp Pulppy Supreme 4 Lớp 

Quy cách: 16 ± 2 gsm, 1 cuộn x 4 lớp, 204 tờ, 110m x 125mm

Tan được trong nước

100% bột giấy nguyên chất