Giấy Vệ Sinh JRT AnAn 1 Cuộn, 1kg, 3 Lớp

  • Sku :   805801-80235
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 802204

Detail Information

Giấy Vệ Sinh JRT AnAn 1 Cuộn, 1 kg, 3 Lớp

Quy cách: 16.5 ± 2 gsm, 1 cuộn x 3 lớp