Giấy Vệ Sinh JRT AnAn 1 Cuộn, 700g

  • Sku :   20180123-187
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :  

Thông tin chi tiết

Giấy Vệ Sinh JRT AnAn 1 Cuộn, 700g

Quy cách: 16.5 ± 2 gsm, 1 cuộn x 2 lớp