Giấy Vệ Sinh JRT Pulppy 1 Cuộn, 1 kg

  • Sku :   805801-80167
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   5 893 50188 01721

Detail Information

Giấy Vệ Sinh JRT Pulppy 1 Cuộn, 1 kg

Quy cách: 16.5 ± 2 gsm, 1 cuộn x 2 lớp

100% bột giấy nguyên chất