Khăn Ăn AnAn

  • Sku :   805805-80026
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935013 800835

Detail Information

Khăn Ăn AnAn

Quy cách: 18 ± 2 gsm, 100 tờ x 1 lớp, 330mm x 330mm