Khăn Ăn Pulppy

  • Sku :   805805-80065
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 80194 8

Detail Information

Khăn Ăn Pulppy

Quy cách: 18± 2 gsm, 100 tờ x 1 lớp, 330mm x 330mm

100% bột giấy nguyên chất