Khăn Ăn Pulppy Supreme

  • Sku :   805805-80045
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 801665

Detail Information

Khăn Ăn Pulppy Supreme

Quy cách: 14 ± 2 gsm, 80 tờ x 2 lớp, 330mm x 330mm

100% bột giấy nguyên chất