Khăn Ăn AnAn Pop-Up

  • Sku :   805805-80042
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 801696

Detail Information

Khăn Ăn AnAn Pop-Up

Quy cách: 13.5 ± 2 gsm, 100 tờ x 2 lớp, 100mm x 200mm